Tình Yêu Mang Theo

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Văn Chung; Nhật Tinh Anh; Nhật Tinh Anh; Minh Quang

Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối. Gượng cười không nói cho lòng vấn vương. Rời vòng tay cuối thơm mùi tóc em như hôm nào. Trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa em còn nhớ. Thật lòng anh muốn ta.