Hãy Hứa Yêu Em

Tác giả: Trần Thiện Thanh

Hãy hứa yêu em một trăm năm nữa. Dù lời hứa nhẹ nhàng hơn tiếng gió đùa. Và ru bằng lời đau mối thiếu ân cần. Hãy hứa yêu em , yêu em lần nữa. Hãy hứa yêu em mình em anh nhé. Dù người thừa biết rằng tình đó dối gian.