Mây Ngàn Lối Xưa

Tác giả: Vũ Thành An

Ngày xưa ta đã yêu nhau bên bờ sen vắng dãi dầu ân ái. Những đêm hè cũ gối chăn, cuộc tình thoáng chốc nay đành ly tan. Bây giờ duyên đã lỡ làng, nửa đêm tỉnh giấc bàng hoàng nhớ nhau. Bẽ bàng một chuyện trầu cau, ái.

Hồn Lạnh Nắng Phai

Tác giả: Vũ Thành An

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Ngọc

Ngày xưa ta đã yêu nhau, bên bờ sen vắng dãi dầu ái ân, những đêm hè cũ gối chăn, cuộc tình phút chốc nay đành ly tan, bây giờ duyên đã lỡ làng, nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ nhau, bẽ bàng một truyện trầu cau,