Xin Chúa Thấu Lòng Con

Tác giả: Nguyễn Văn Đông

Ca sỹ thể hiện: Duy Quang; Thanh Lan; Ngọc Lan; Kiều Nga

Chúa ngự ở trên cao lòng trời bể bao la. Ngày lớn con đã tin rằng khi lòng khổ đau. Tìm đến Chúa ban an lành. Lạy Chúa mùa Giáng Sinh xưa. Ngày đầu vướng yêu đương. Người ấy hứa với con rằng. Tan mùa chiến chinh.

Xin Chúa Thấu Lòng Con

Tác giả: Nguyễn Văn Đông

Ca sỹ thể hiện: Kiều Nga

Chúa ngự ở trên cao. Lòng trời bể bao la. Ngày lớn con đã tin rằng. Khi lòng khổ đau. Tìm đến Chúa ban an lành. Lạy Chúa mùa giáng sinh xưa. Ngày đầu vương yêu đương. Người ấy hưa với con rằng. Tan mùa chiến chinh. Ngày.

4 Pages<1234