Nhánh Sông Phiền Muộn

Tác giả: Nguyễn Thiện Doãn

Ca sỹ thể hiện: Ý Lan

Mặt trời hồng ngủ ngang đồi núi. Bầy chim non ngưng hót trên cây. Người ghé ta rừng không đợi tuổi. Người đi xa gió kéo giăng mây. Đời muộn phiền, buồn sông rẽ nhánh. Và sương mai thấm ướt tim khô. Vàng ngất ngây,