Phố Buồn

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Thái Thanh; Mộc Lan; Kim Tước; Châu Hà; Thanh Thúy; Thiện Nhân; Cao Công Nghĩa; Hoài Lâm

Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em. Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên. Qua mấy gian không đèn. Những mái tranh im lìm. Đường về nhà em tối đen. Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen. Một ngày.