Thêm Một Lần Đau

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Nhóm HKT

Nhớ không em lời hứa ngày xưa. Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề. Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa. Dìu nhau đi qua nhân giang lắm bể dâu. Đã quên sao lời hứa ngày xưa. Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc.