Gà Trống, Mèo Con Và Cún Con

Tác giả: Thế Vinh

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai

Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con. Gà trống gáy o ó o. Mèo con luôn rình bắt chuột. Cún con chăm canh gác nhà. Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con. Gà trống gáy o ó o. Mèo con luôn rình bắt chuột.

LK Gà Trống & Mèo Con & Cún Con

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca

Nhà em có con gà trống, mèo con, và cún con. Gà trống gáy ò ó o, mèo con luôn rình bắt chuột. Cún con canh gác nhà... Là con mèo, kêu meo meo. Ai khóc mếu là con mèo. Ngoan như bé là búp bê. Một con mèo ra bờ.