Phải Làm Sao Để Anh Hết Yêu Em - Phạm Thế Anh

Tác giả: Chưa Biết

Từ ngày em đi , anh vẫn không thể hiểu được. Tại vì sao hai chúng ta mất nhau. Là vì anh sai, anh không quan tâm em mỗi ngày. Hay vì em đã hết yêu anh người ơi. Rồi ngày hôm nay, anh vẫn một mình nơi này. Nghĩ về em.