Yêu Tinh Tình Nữ

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Julie Quang (pre75); Thái Hiền; Thanh Lan (trước 75)

Yêu tinh tình nữ đi tìm người yêu, kêu vang lời hú trong chiều tịch liêu, yêu tinh mặt trắng như vôi, ôi sâu thẩm mắt em soi, không gian ma quái của loài người . Yêu tinh tình nữ xưa là tiên nga, xin theo trần.