Mong Manh Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Ca sỹ thể hiện: Nhật Tinh Anh; Nguyễn Anh Khôi

Dù tình yêu không như lòng anh thường hay ước mơ. Dù giông tố có lúc kéo đến khiến anh ưu phiền. Dù tình yêu không như lòng anh vẫn luôn mong chờ. Thì tình anh luôn trao về em muôn kiếp này. Dòng thời gian theo mây hoài.