Nói Với Người Tình

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn; Ngọc Huyền; Phương Dung; Đình Văn; Băng Châu; Huy Sinh; Hương Lan; Chế Phong; Ngân Huệ; Mạnh Quỳnh; BaKhia; Đan Trường; Chế Linh; Phi Nhung; Trường Vũ; Hoàng Châu; Lính Chê HD; Mai Thiên Vân; Thanh Tuyền

Qua lối nhỏ vào nhà em. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao. Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em.

LK Nói Với Người Tình, Mèo Hoàng & Xin Vẫy Tay Chào

Tác giả: Hàn Châu & Tú Nhi & Trúc Sơn

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh; Duy Trường

Qua lối nhỏ vào nhà em. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao. Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em.