Đời Là Thế Thôi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Thông; Quốc Cường; Quách Beem; Thanh Nguyễn

Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng. Khi sa cơ không còn ai. Khi mình đã có những gì người ta cần. Người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình sa.