Tiếp Nối

Tác giả: Việt Bằng

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu (trước 75)

TIẾP NỐI, nhạc và lời của Việt Bằng- (Thiết tha)-1967. Tiếp nối. Trời tháng tám mưa bay. Mây buông bỏ kín tuổi tròn. Ru em bỏ ngỏ đường mòn. Nghe buồn len lén đâu đây. Trời mùa hạ vào thu hay chưa. Mà cuối làng hàng cau.