Tiễn Bước Người Đi

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Đan Trường

Mới hôm nào mình còn có nhau. Mà giờ đây tiễn bước người đi. Phút giây này làm khó đôi ta. Để giờ đây nói không nên lời. Có nói gì thì người cũng đi. Thật lòng có ai muốn như vậy đâu. Nước mắt tuôn trào lòng.