Thuyền Và Biển

Tác giả: Nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Anh; Ái Vân & Thái Châu; Đình Văn; Thanh Lan; Hương Lan; Thành Lê; Đình Văn & Tài Linh; Carol Kim; La Sương Sương; Quang Lý; Tuấn Phong; Ngọc Tân; Elvis Phương; Thu Minh; Ngọc Sơn; Bảo Yến; Quang Lý

Chỉ có thuyền mới hiểu. Biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết. Thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau. Biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau. Lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã.