Vẫn Nhớ Cuộc Đời

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người. Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại. Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời. Từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi. Một ngày còn sống góp tiếng mong manh. Bạn bè ngồi quanh tuốt.