Về Miền Hoa Ban

Tác giả: Chưa Biết

Về Điện Biên cùng em,câu hát ai vang núi đồi. Về Điện Biên cùng em, trong ánh ánh nắng ban mai xuân về hền lô. Chan chứa yêu thương giữa núi rừng hoa ban trắng. Về Mường Thanh Điện Biên ,sóng lúa đưa hương ngọt ngào.