Vững Chãi Thảnh Thơi

Tác giả: Võ Tá Hân

Ca sỹ thể hiện: Trung Hậu

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa. Nay tôi đã về. Nay tôi đã tới. An trú bây giờ. An trú ở đây. Vững chãi như núi xanh. Thảnh thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi.