Tình Bỗng Khói Sương

Tác giả: Phạm Anh Dũng

Ca sĩ: Vương Đức Hậu

Ca sĩ khác: Bảo Yến

Một ngày em đã xa tôi. Đường mây hướng gió xa xôi ngàn trùng. Quanh tôi là cõi thinh không. Tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay. Một ngày em bỏ nơi này. Công viên ghế đá giăng đầy bụi mưa. Và Thu cũng sớm sang mùa.

danh sách bài hát của ca sĩ Vương Đức Hậu