Viếng Lăng Bác

Tác giả: Hoàng Hiệp

Ca sĩ: Ngọc Yến

Ca sĩ khác: Bảo Yến; Thanh Thúy; Thanh Hoa; Trang Nhung; Hương Mơ

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương, hàng tre bát ngát Ơi! hàng tre...xanh xanh Việt Nam... Giông tố mưa xa đứng thẳng hàng Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ Ngày dòng

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Yến