Cò Lả

Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ca sĩ: Thúy Cải

Ca sĩ khác: Ái Vân; Minh Hạnh

Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la. Bay từ..là từ cửa phủ Bay ra là ra cánh đồng. Tình tính tang là tang tính tình. Cô mình rằng : Ơi anh chàng ơi. Rằng có nhớ là nhớ hay không? Rằng có biết là biết hay không? Người.

Cỏ Úa

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Thúy Cải

Ca sĩ khác: AC&M

Con cò cò bay lả lả bay la. Bay ra ra cửa phủ bay vào vào Đồng Đăng. Tình tính tang, tang tính tình. Dân làng rằng, dân làng ơi. Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần). Đồng Đăng đăng có phố phố Kỳ Lừa. Có nàng nàng Tô.

Đêm Qua Nhớ Bạn

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Thúy Cải & Quý Tráng

Ca sĩ khác: Thúy Hường & Trung Kiên

Đêm i hôm qua mình tôi nhớ i bạn í. Linh tính a lính tình tinh i. Này a có a tôi buồn. Tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe. Tai i tôi nghe giọt dồng hồ nó mấy kêu á là kêu. Thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ. Dế.

Mười Nhớ

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Thúy Cải

Một em nhớ đôi ta chung tình. Hai em nhớ yểu điệu. Ba em nhớ tiếng nói. Bốn em nhớ tới người Đồng Xuân. A hời a ư hời ư là i hời ư. Năm nhớ người vui nụ cười tin em nhớ a hời a hai chúng mình. Tình i i tình tính tình.

danh sách bài hát của ca sĩ Thúy Cải