Đêm Qua Nhớ Bạn

Tác giả: Dân Ca
Đêm i hôm qua mình tôi nhớ i bạn í
Linh tính a lính tình tinh i
này a có a tôi buồn
tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe.
Tai i tôi nghe giọt dồng hồ nó mấy kêu á là kêu
thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ
dế nó lại giăng i theo, lòng lại tôi thêm i buồn.
Lòng tôi i là tôi bối i rối, bối rối rối về ai
bối rối về nỗi chị hai ơ. Nông có a nỗi này
biết i ngỏ í ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em thao i thức i
Linh tinh a lính tình tinh i này a có a em buồn
em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe.
Tai i em nghe chim nó kêu á là kêu khắc í khoải í buồn
lại em đánh đàn chơi ôi phím lại long mất rồi.
Buồn lại em thêm buồn. Lòng em ơ là em thưong i nhớ
thương nhớ a nhớ về ai, thương nhớ về nỗi anh ba ơ.
Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ
biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

Đêm i hôm qua mình em (tôi) thao i thức i
Linh tinh a lính tình tinh i
này a có a em (tôi) buồn.
Em(tôi) ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em(tôi) nghe
Tai em(tôi) nghe con gà đập cánh là cánh nó gáy i í buồn
lại đánh ván cờ tiên ôi cờ lại bí nước liền.
Buồn lại em(tôi) thêm buồn
Lòng em ơ là em thương i nhớ
thương nhớ a nhớ về ai, Thương nhớ về nỗi chị tư.
Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ
biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 9155 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4