Đêm Trăng Trên Vịnh Hạ Long

Tác giả: Hoàng Quý

Ca sĩ: Phượng Bằng

Chiều rơi trong gió khơi đềm êm. Đằng chân mây dần trăng non lên. Ánh vàng tha thướt nước mờ trong xanh. Gió đưa hơi gợn sóng. Đằng xa xôi bóng non chập chùng. Nằm im nghe mờ trong không trung. Tiếng đàn thánh thót.

Miếng Trầu Duyên

Tác giả: Đan Trường

Ca sĩ: Phượng Bằng & Hợp Ca Nữ

Lời 1:. Không duyên gì thì đâu trong tối hôm nay. Đôi ta đã gặp nhau dưới bóng trăng này. Tôi xin nàng dừng chân bên mái hiên chùa. Điếu thuốc trao làm thân, miếng trầu xin kính đưa. Trầu dâng, trầu vừa têm, nàng.

Sám Hối

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sĩ: Phượng Bằng

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân. Lìa xa chốn mê lầm. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Một.

danh sách bài hát của ca sĩ Phượng Bằng