Lửa Rừng Đêm

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sỹ thể hiện: Cao Minh

Bạn cùng ta, nắm tay múa ca. Cho đời bừng sống dưới màn sương đông, máu hồng thêm hăng bên lửa đêm bập bùng. Tùng tùng tinh tùng. Bình bùng binh bùng. Tang tình tang tình tính. Ta người chiến binh. Ra đời chiến.

Lý Ngựa Ô

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Lan; Hoàng Oanh; Phượng Mai; Phượng Vũ; Thanh Vũ; Thanh Lan; Ái Vân; Khả Tú; Minh Thuận; Phương Thanh; Chưa Biết; Quang Linh; Nhóm 99 Độ C; Phương Dung; Tuấn Vũ; Hương Lan

Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ư...). Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen. Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm. Cán roi anh bịt đồng thòa. Là đưa ý a đưa nàng,

Quãng Đường Mai (Loại Anh Thư)

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Sương trên cành còn thắm sắc mai. Hoa đua cười chào đón gió vui. Non nước bình minh uống ngàn muôn tia sáng. Chim líu lo cười vang trời, tung cánh bay chuyền khắp nơi. Ong bướm say màu nắng tươi. Trên đường rộng xa.

Sám Hối

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sỹ thể hiện: Phượng Bằng

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân. Lìa xa chốn mê lầm. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Một.

Thu Khói Lửa

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hữu Thiết; Ngọc Cẩm

Lời 1:. Nhớ tới ngày qua. Vang trong rừng xa. Dân Nam hò reo. Tiếng thét diệt thù. Khói súng mịt mù. Nơi sa trường xa. Vang khắp nước non nhà. Thu chiều nắng tà. Tiếng trống bập bùng. Loa vang lạnh lùng. Dân Nam.

Tiến!

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Hùng tiến, hùng tiến quân Nam ! Giặc cướp dày xéo hung tàn. Toàn dân chúng ngàn gươm súng ta vùng lên ! Hùng tiến, hùng tiến quân Nam ! Giặc cướp dày xéo hung tàn. Toàn dân chúng ngàn gươm sung ta vùng lên !

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba