Bóng Tôi

Tác giả: Lâm Băng Phương

Ca sỹ thể hiện: Bảo Nguyên

Gửi em một chút bâng khuâng. Tay ôm phím mộng lòng ngân khúc sầu. Gửi em một giắc chiêm bao. Gió lay cành lá rụng rơi xuống thềm. Trăm buồn nhỏ giọt sương đêm. Ngàn sao gửi ánh sao trên bầu trời. Cõi lòng chiếc bóng đơn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lâm Băng Phương