Ngựa Ô Trung

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hoài Linh (Hài)

Con ngứa ngựa ô, con ngứa ngựa ô. Ma la ô yên khấu, yên khấu cứ kêu bạn. Hỡi bạn chung tình ơi! yên khấu kêu bạn. Ma la yến yện lên, ma la yến yện lên. Yên ta lên một cái, nó đá một cái. Té xuống một cái, ớ nó đâu cha.

Quê Hương Bình Định

Tác giả: Hoài Linh (Hài)

Ca sĩ: Hoài Linh (Hài)

Chàng tên là Bảy, bảy nhà ở gần đèo Cù Mông nên gọi là Bảy Cù Mông. Đèo Cù Mông giáp giới tỉnh Bình Định và Phú Yên. Nàng tên là Sáu, ở gần đèo Bình Đê. Nên thường gọi là cô Sáu Bình Đê. Đèo Bình Đê giáp giới giữa quận.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoài Linh (Hài)