Mộng Uyên Ương Hồ Điệp (Butterfly Dream)

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)

Ca sĩ: Lời Anh

Ca sĩ khác: Tuấn Đạt; Lời Hoa

Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm. Như dòng sông nước trôi xa dần. Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây. Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng. U buồn nâng chén thêm u buồn. Ai biết mai đây đời mình về đâu. Tình yêu đến thắm.

danh sách bài hát của ca sĩ Lời Anh