Yêu Để Rồi Biết Xót Xa

Tác giả: Kasim Hoàng Vủ

Ca sĩ: Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ khác: Mai Tuấn Anh

Tôi vẫn biết dòng đời luôn đổi thay. Và tôi đã biết lòng người cũng vậy thôi. Để rồi đắng, rồi cay trong bao la tình buồn. Lòng chợt nhớ, chợt thương để xót xa một người. Để chợt biết em không một lời đã bỏ ta.

Yêu Để Rồi Biết Xót Xa

Tác giả: Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ: Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ khác: David Meng; Ryan Vu

Tôi vẫn biết dòng đời luôn đổi thay. Và tôi đã biết lòng người cũng vậy thôi. Để rồi đắng, rồi cay trong bao la tình buồn. Lòng chợt nhớ, chợt thương để xót xa một người. Để chợt biết em không một lời đã bỏ ta đi. Người đã.

Yêu Phút Giận Hờn

Tác giả: Xuân Hiếu

Ca sĩ: Kasim Hoàng Vũ

Sao nghe mưa rơi rơi nhớ đêm buông lơi. Khi đôi ta bên nhau xóa bao u sầu. Kề môi anh hát khúc nhạc thơm ngát. Dìu em qua cõi mơ... Ta đưa nhau bay xa gió thơm trăng hoa. Hai con tim chơi vơi đắm say muôn đời. Tìm nhau.

Yêu Rồi Để Biết Xót Xa

Tác giả: Kasim Hoàng Vủ

Ca sĩ: Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ khác: Ngô Duy Thanh; Huỳnh Mi; David Meng; Mai Tuấn Anh

Tôi vẫn biết dòng đời luôn đổi thay. Và tôi đã biết lòng người cũng vậy thôi. Để rồi đắng, rồi cay trong bao la tình buồn. Lòng chợt nhớ, chợt thương để xót xa một người. Để chợt biết em không một lời đã bỏ ta đi. Người đã.

6 Pages<123456
danh sách bài hát của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ