Yêu Để Rồi Biết Xót Xa

Tác giả: Kasim Hoàng Vủ

Ca sỹ thể hiện: Kasim Hoàng Vũ; Mai Tuấn Anh

Tôi vẫn biết dòng đời luôn đổi thay. Và tôi đã biết lòng người cũng vậy thôi. Để rồi đắng, rồi cay trong bao la tình buồn. Lòng chợt nhớ, chợt thương để xót xa một người. Để chợt biết em không một lời đã bỏ ta.

Yêu Rồi Để Biết Xót Xa

Tác giả: Kasim Hoàng Vủ

Ca sỹ thể hiện: Kasim Hoàng Vũ; Ngô Duy Thanh; Huỳnh Mi; David Meng; Mai Tuấn Anh

Tôi vẫn biết dòng đời luôn đổi thay. Và tôi đã biết lòng người cũng vậy thôi. Để rồi đắng, rồi cay trong bao la tình buồn. Lòng chợt nhớ, chợt thương để xót xa một người. Để chợt biết em không một lời đã bỏ ta đi. Người đã.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kasim Hoàng Vủ