Đi Cấy

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Hòa Tấu (Đàn Bầu)

Ca sĩ khác: Chưa Biết; DRM 2011 Minh Hạnh - Trính Dũng - Nhóm 5 Dòng Kẻ

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen. An cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm. Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho trong ấm.

Giận Mà Thương (Hò Ví Dặm)

Tác giả: Dân Ca Nghệ Tĩnh

Ca sĩ: Hòa Tấu (Đàn Bầu)

Ca sĩ khác: Thanh Loan; Ngọc Hạ; Ngọc Yến; Hương Lan; Thu Hiền; Vân Khánh; Mỹ Thanh; Mindy

Anh cứ nhủ rằng em không thương. Em đo lường thì rất cặn kẽ. Chính thương anh nên em bàn với mẹ. Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh.

Ru Con (Ru Con Nam Bộ)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Hòa Tấu (Đàn Bầu)

Ca sĩ khác: Chưa Biết (beat); Tài Linh; Mỹ Huyền; Thanh Thúy; Ái Vân; Phạm Phương Thảo; Thu Hiền; Chưa Biết; Ban Nhạc Hương Sen; Hòa Tấu (Sáo Bầu Tranh); Bá Quế; Tam Ca Đông Dương

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi. Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hời là con.

danh sách bài hát của ca sĩ Hòa Tấu (Đàn Bầu)