Sorry

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Vina Uyển My & Trina Bảo Trân & Justin

Ca sĩ khác: Bảo Thy

Oh hey Lona, khi xưa anh hứa yêu em không xa em đâu, nhớ không? Sao giờ đây anh yêu nơi đâu, cho nước mắt em tuôn rơi bao đêm đợi chờ. Và em đâu hay đâu biết. Từ lâu trong tim anh đã có bóng hình ai, chẳng là em! Oh hey.

Summer Kisses Winter Tears

Tác giả: Elvis Presley

Ca sĩ: Justin & Thùy Hương

Summer kisses. Winter tears. That was what she gave to you. Never thought I'd travel all alone. With dreams of memories. Happy hour was all we knew. But I guess I can't complain. For I still recall the summer song.

danh sách bài hát của ca sĩ Justin