Bà Tôi

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến

Ca sĩ: Nguyễn Vĩnh Tiến

Ca sĩ khác: Ngọc Khuê

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Bà tôi đưa tôi ra đầu.

Bóng Anh Hùng

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến

Ca sĩ: Nguyễn Vĩnh Tiến

Giá như không có tâm hồn giờ này vui như sóng vỗ từng cơn. Giờ này vui như nưởc chảy xa nguồn, vui như, nụ cười đã loãng ra cùng mùa xuân. Giá như không có chân trời giờ này đôi chân không mải ngược xuôi. Giờ này chim.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến