Nhật Thực

Tác giả: Ngọc Đại

Ca sĩ: Đại Lâm Linh

Ca sĩ khác: Trần Thu Hà

Cắn dập cuống chiều. Bốn bề gió thốc. Nắng đen mặt người đất như ngừng thở. Em vẫn tìm anh mà. Giữa ngày nắng tắt mà. Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt. Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa! Ngày thì nhật thực.

Dệt Tầm Gai

Tác giả: Ngọc Đại

Ca sĩ: Đại Lâm Linh

Ca sĩ khác: Trần Thu Hà

Lời 1:. Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh. Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau. Về đi anh (ừ hư). Ngày dài cả hơn một mùa (ơ hờ). Cài then em (ừ hư). Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư.