Khánh Ly - Trịnh Công Sơn

Khánh Ly - Trịnh Công Sơn
Người tạo: vumanhchi
Ngày tạo: 29 tháng 3 năm 2010
Lượt xem: 61870
Số bài hát: 13 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN