Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời

Tác giả: Văn Đông Đức Tiến

Ca sĩ: Lê Chiêu Anh

Ca sĩ khác: Thiên Kim; Văn Đông Đức Tiến; Hồng Thảo; Quang Nhựt; Nhựt Quang; NguoiDepDiamond

Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối. Tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá. Ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu. Đời mình nên tội. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình. Không nhớ.

danh sách bài hát của ca sĩ Lê Chiêu Anh