Vĩnh Biệt Màu Xanh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Jimmii Nguyễn

Nhớ lúc trước em vẫn hay nói rằng. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi. Anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sau chẳng thành. Vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em. Hãy ngước.

Vô Tình

Tác giả: Jimmii J.C. Nguyễn

Ca sĩ: Jimmii Nguyễn

Lòng ta đã vô tình, vì năm tháng đã phai nhạt với bao cuộc tình. Ngày xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình. Làm sao cho đời ta quên lãng, hình bóng người còn đây. Ngày nào đêm nao đó chìm tan giữa đại.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Jimmii Nguyễn