You've Broke My Heart

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Trish Thùy Trang

Ca sĩ khác: Jaccqueline Thùy Trâm

I'm left without goodbye. Lost within your your lies. I'm left without your reasons why. Lost inside my hopeless mind. You were the one the one that I gave my love. And it was you who just threw it away my love. You took the.

5 Pages<12345
danh sách bài hát của ca sĩ Trish Thùy Trang