Lá Trầu Xanh (Tân Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Ca sĩ: TTG

Ca sĩ khác: Đỗ Bích Loan; Tài Linh; Trang Anh Thơ; Ngọc Huyền; Yến Thu; Thu Thảo; Karaoke Beat

(vọng cổ). (1) Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ. Thì một miếng trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cau thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sớm tinh sương gánh trầu ra chợ. Trên con đê dài thoăn thoắt đôi.

danh sách bài hát của ca sĩ TTG