Đường Xa Vạn Dặm Mẹ Bỏ Con Đi (Đường Xa Vạn Dặm)

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sĩ: Bích Ngà

Ca sĩ khác: Phi Nhung; Quang Tuấn; Hồng Nhung; Mỹ Linh

Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm. Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng. Mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi. Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi. Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi . Ðường xa vạn.

danh sách bài hát của ca sĩ Bích Ngà