Đàn Ông Và Đàn Bà

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lâm Hiếu

Đàn bà như những dòng sông. Đàn ông như là biển rộng. Bao nhiêu sông cũng đổ về nguồn. Bao nhiêu nguồn cũng ra đại dương. Đàn ông yêu quý đàn bà. Đàn bà cảm mến đàn ông. Nếu không duyên nợ, làm sao thành chồng. Làm.

danh sách bài hát của ca sĩ Lâm Hiếu