Lời Mẹ Âu Cơ

Tác giả: Xuân Điềm

Ca sĩ: Hiếu Trung & Thanh Liễu

Năm ngàn năm xưa đó, con còn nhớ hay không? Mẹ thường ru con ngủ trong chiếc nôi Lạc Hồng. U u u u u. U u u u u. Quê hương ta thuở ấy trời đất rộng mênh mông. Từ Động Đình ra biển, Ba Thục tới hồ Thun. Con còn nhớ hay.

danh sách bài hát của ca sĩ Thanh Liễu