20 40 (20 - 40, Hai Mươi Bốn Mươi)

Tác giả: Y Vân

Ca sĩ: Phạm Thanh Thảo & La Thoại Phi

Ca sĩ khác: Chế Thanh; NuB X32

Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời. Ngày anh bốn mươi, em mới vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đây. ÐK:. Khi em còn trong nôi anh đã lo việc đời, ôi hai mươi.

danh sách bài hát của ca sĩ La Thoại Phi