Liên Khúc: Thương Ca Mùa Hạ 2

Tác giả: Thanh Sơn; Duy Khánh

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh; Tường Nguyên; Tường Khuê

1. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi! Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn; Duy Khánh