Chiếc Thuyền Nan

Tác giả: Minh Lương & Hồ Tấn Vinh

Ca sĩ: Uyên Chi

Ca sĩ khác: Minh Thuận & Nhật Hào; Xuân Mai; Thành Lộc; Lương Bích Hữu

Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Trôi nó trôi bềnh bồng. Ði tới Tô-Ky-Ô. Mình xách tay chiếc dù. Mặc áo ki-mô-nô. Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô. Dù là dù với ki-mô-nô. (ÐK). Ði tới.

Đàn Gà Con

Tác giả: Thiếu Nhi

Ca sĩ: Uyên Chi

Một đàn gà con đùa vui, vui, vui. Bỗng có tiếng la can đôi gà đá. Mẹ gà chạy tới lòng đau, đau, đau. Nước mắt tuôn rơi ôm con vào lòng.

Rũ Nhau Đến Ngõ Ông Trời

Tác giả: Sinh Hoạt

Ca sĩ: Uyên Chi & Hải Lê

Rủ nhau đến ngõ ông Trời, để ta kêu cáo đôi lời. Bao nhiêu em hay quấy. Bao nhiêu em hay vòi, xin Trời phạt mười roi, xin Trời phạt mười roi. Rũ nhau đến ngõ ông Trời, để ta kêu cáo đôi lời. Bao nhiêu em gian dối, bao.

danh sách bài hát của ca sĩ Uyên Chi