Chiếc Thuyền Nan

Tác giả: Minh Lương & Hồ Tấn Vinh

Ca sỹ thể hiện: Minh Thuận; Nhật Hào; Lương Bích Hữu; Xuân Mai; Thành Lộc; Uyên Chi

Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Trôi nó trôi bềnh bồng. Ði tới Tô-Ky-Ô. Mình xách tay chiếc dù. Mặc áo ki-mô-nô. Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô. Dù là dù với ki-mô-nô. (ÐK). Ði tới.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Minh Lương