Hoàng Hạc Lâu

Tác giả: Cung Tiến

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Quỳnh Giao

Xưa hạc vàng bay vút bóng người. Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi. Vàng tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i). Trắng một mầu mây vạn vạn đời (i). Cây bến Hán (ứ ư ừ) Dương còn nắng chiếu (ú u). Cỏ bờ Anh Vũ chẳng (ừ ư) ai.

Kẻ Ở (Mai Chị Về)

Tác giả: Cung Tiến

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Lệ Thu

Mai chị về em gửi gì không? Mai chị về nhớ má em hồng. Đường đi không gió lòng sao lạnh (ờ ơ ớ....). Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong. Quê chị về xa mù dặm xa. Rừng thu chiều xao xác cánh gà. Hoa rơi khắp lối.

Lệ Đá Xanh

Tác giả: Cung Tiến

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Khánh Ly

Tôi biết những người sống lẻ loi, hồn không nguôi, sầu không nguôi, đời quên yên bình cho người. Đời không yên vui là đó: lệ khóc không rơi ngoài hồn, lệ khóc không rơi ngoài hồn, hồn cô đơn... Nghẹn ngào không nói.

Lệ Đá Xanh

Tác giả: Phạm Quang Tuấn

Ca sĩ: Camille Huyền

Tôi biết những người khóc lẻ loi. Tôi biết. Những người khóc lệ không rơi ngoài tim. Em biết không. Em biết không. Lệ là những viên đá xanh. Lệ là những viên đá xanh. Đôi khi anh muốn tin. Chỉ còn trời sao là đáng.

Mắt Biếc

Tác giả: Cung Tiến

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Anh Ngọc (trước 75); Lệ Thu (trước 75)

Mắt hoen màu nhớ ân tình xa xưa. Tóc nghiêng bờ nắng, vai buồn chơ vơ. Mắt xưa sầu vắng, mắt xưa lệ thắm. Ôi mắt xưa còn đắm hồn tuổi thơ! Mắt hoa vừa sáng ngời mùa Xuân đó. Tóc hoa vừa rối bời mùa Thu đó. Lối quen.

Nguyệt Cầm

Tác giả: Cung Tiến

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Khánh Hà; Mai Hương; Hoài Hương

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh. Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần. Đàn buồn đàn chậm ôi đàn lặng. Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. (Xuân Diệu). Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta... Ngập ngừng xa...suối thu dồn.

Thuở Làm Thơ Yêu Em (Thuở Làm Thơ Yêu Anh)

Tác giả: Cung Tiến

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Khắc Dũng

Thuở làm thơ yêu em ... Trời mưa chưa ướt áo. Hoa cúc vàng bền thềm. Nắng hanh lưng bờ dậu ... là thủa làm thơ anh yêu em, ôi thuở làm thơ yêu em. Chiều sương dầy bốn phía. Lòng anh mấy ngã ba. Tiếng đời đi rất nhẹ.

Thuở Làm Thơ Yêu Em (Thuở Làm Thơ Yêu Anh)

Tác giả: Mai Xuân & Hoàng Hạc

Ca sĩ: Camille Huyền

Ca sĩ khác: Khắc Dũng

Thuở làm thơ yêu em. Trời mưa chưa ướt áo. Hoa cúc vàng bên thềm. Nắng hanh lưng bờ dậu. Chiều sương dày bốn phía. Lòng anh nay xót xa. Tiếng đời đi rất nhẹ. Nhịp sầu lên thiết tha. Thuở làm thơ yêu em. Lòng anh.

danh sách bài hát của ca sĩ Camille Huyền