Nhạc Chế Tiếu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: LTT

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Chưa Biết; Trần Thiện; La Thoại Tân; Tuyết Nhung; Chưa Biết; Chưa Biết; Chưa Biết; Ngọc Diễm

Lâu nay em chưa cho ai một đồng. Đời em chưa cho ai vay qua một lần... Có nhiều người giận, mà em không care, em thích ngày nào cũng có tiềng vào... Coi em y chang như má em ngày nào, tiềng vô trong bao không rớt ra.

danh sách bài hát của ca sĩ LTT