Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo 1

Tác giả: Xuân Hồng

Ca sĩ: Quân Khu 7

Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa. Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua. Bồng con ra võng để đong đưa. Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Tiếng cười vui đẩy lùi đêm vắng vẻ. Có ai đi về phía những hàng cây. Mời dô đây cùng.

danh sách bài hát của ca sĩ Quân Khu 7