Khi Tình Yêu Thức Giấc

Tác giả: Hồ Hoài Anh

Ca sĩ: Hanni

Ca sĩ khác: Hoàng Ny

Từng ngày qua em vẫn tin, trái tim em chưa làm gì gian dối, từng ngày qua em vẫn sống, hiến dâng anh trọn vẹn hết nghĩa tình, nói đi anh anh cần gì hơn nữa, em tiếc chi điều gì đối với anh, hình như anh không.